PERSBERICHT: Beleid gemeente genegeerd bij aanstaande ontruiming kraakpand Koningsplein?

Amsterdam, 27 Oktober 2007

OntruimingOp 26 Oktober 2007 hebben de bewoners van het kraakpand Kosmos aan het Koningsplein 1 te horen gekregen dat ze dinsdag aanstaande ontruimd zullen worden.
Dit gaat in tegen het beleid van de gemeente Amsterdam in waarin gesteld wordt dat er niet voor leegstand ontruimd zal worden. De toezegging door Openbare Orde dat de bewoners tijdig op de hoogte zouden worden gesteld van een mogelijke ontruiming is niet nageleefd, de gemeente en het Openbaar Ministerie spreken elkaar tegen over de te volgen procedure en de contracten waarop de OvJ dit besluit genomen heeft zijn niet inhoudelijk bekeken, niet door de OvJ zelf, niet door de gemeente en niet door een rechter. Dat de rechter het niet heeft kunnen toetsen komt doordat de eigenaar zijn kortgeding op de dag van de rechtzaak introk toen bleek dat de OvJ over wilde gaan tot een strafrechterlijke ontruiming.
Het lijkt erop dat de OvJ de gemeente buitenspel zet en haar beleid om niet te ontruimen voor leegstand negeert.

De afspraak met Openbare Orde.
Na een inspraakronde enkele maanden geleden kregen de bewoners de toezegging van burgemeester Cohen dat hun pand niet ontruimd zou worden voor leegstand. Aangezien alle vergunningen voor verbouwingen van de eigenaar waren afgewezen leek dit voorlopig het laatste woord. Mochten er veranderingen optreden, zo verzekerde Openbare Orde ons, dan zou dat tijdig verteld worden. De zaken draaide zich echter om. Wij hebben zelf Openbare Orde (vertegenwoordigd door; Astrid de Zwaan) op moeten bellen om ze te vertellen dat de OvJ zonder rechtzaak over enkele dagen al wil gaan ontruimen.

De Rechtzaak
Na een stuk of vier bezichtigen door potentiële huurders van ons pand heeft de eigenaar op 27 September een huurcontract getekend met Intermakelaardij B.V.
Met dit contract onder de arm heeft hij vervolgens een kort geding aangespannen tegen ons om zo een civielrechtelijke ontruiming af te kunnen dwingen. Deze zou plaatsvinden op Vrijdag 26 Oktober.
Vol vertrouwen in de rechterlijke macht hebben wij onze verdediging opgesteld waarin wij aantoonden dat Intermakelaardij B.V. een bedrijf is met nul geregistreerde werknemers en dat Intermakelaardij B.V. sinds haar oprichting in 1985 geen bedrijfsactiviteiten heeft ondernomen. Bovendien kan zij geen activiteiten uitvoeren omdat zij niet geregistreerd staat bij de AFM (Algemene dienst Financiële Markten). Daarnaast is er enkele dagen na de ondertekening van het contract nog een bezichtiging geweest van andere aspirant huurders. Wij hadden graag aan de rechter de vraag willen stellen hoe serieus zij denkt dat deze eigenaar is met zijn plannen…
De rechtzaak heeft echter nooit plaatsgevonden.

OvJ-einzelgang
Dat de rechtzaak niet plaats heeft gevonden komt doordat de OvJ besloten heeft het pand strafrechterlijk te laten ontruimen. Echter, de OvJ, anders dan een rechter, bekijkt het contract niet inhoudelijk en maakt het zodoende mogelijk dat de (dubieuze) status van de huurder niet getoetst wordt. Effectief wordt hiermee ook het beleid van de gemeente Amsterdam onderuit gehaald aangezien Cohen persoonlijk altijd een afweging wil kunnen maken bij de ontruiming van panden en daarbij de beide kanten van het verhaal laat meewegen. Dit heeft enkele maanden geleden er nog voor gezorgd dat de gemeente geen toestemming gaf om het pand te ontruimen. Nu echter haalt de OvJ de gemeente rechts in en zorgt ervoor dat het contract ook niet meer door de gemeente bekeken wordt. Dat de OvJ zich niks aantrekt van de gemeente blijkt ook nog eens uit het feit dat Astrid de Zwaard nog de dag voor de rechtzaak te kennen heeft gegeven dat aan de hand van het vonnis besloten zal worden of er al dan niet ontruimd zal worden. Dit omdat het spoedeisend belang ten slotte getoetst zou worden door de rechtbank. Toen was bij de OvJ al bekend dat het een strafrechterlijke ontruiming zou gaan worden.

Het Zwaard van Damokles
En dit alles speelt op 26 Oktober, bijna een maand nadat het contract getekend is en vijf dagen voor de ontruimingsgolf. Het vermeende spoedeisend belang van de eigenaar wordt op deze manier ons spoedeisend belang om in een paar dagen te verhuizen en te proberen nog enige vorm van rechtszekerheid af te dwingen.

Wij hebben geen kans gehad op verweer in deze zaak; De gemeentelijke instanties communiceren niet met elkaar of met de bewoners. De OvJ traineert eigenhandig gemeentebeleid en de rechterlijke macht is buitenspel gezet. Dit gehele plaatje zal dus leiden tot de ontruiming van 10 studenten en een levendige kunstgalerie. En een fictieve huursituatie opleveren tussen de eigenaar en een bedrijf dat alleen op papier bestaat.
De bewoners hebben vanaf het begin af aan aangegeven bereid te zijn tot een vrijwillig vertrek bij een werkelijk plan van de eigenaar. Wij vragen de gemeente om ons niet smakeloos te ontruimen zonder dat het zogenaamde voornemen tot gebruik getoetst is op echtheid. En al helemaal niet omdat wij nu in enkele dagen dakloos gemaakt worden terwijl wij op elke niveau altijd een open en structureel gesprek met de gemeente, de OvJ en de eigenaar hebben voorgestaan. Wij willen niet de dupe worden van de onkunde van de overheid en de bedriegende spelletjes van de eigenaar.

Waar leegstand en verkrotting groeien, zal deze galerie opbloeien!

Met vriendelijke groet
De bewoners van Koningsplein 1-3 en galerie Schijnheilig

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Kosmos ontruimd voor leegstand?

KosmosAmsterdam – De officier van justitie wil de studenten woongroep Kosmos en kunst- en jongeren hangplek Schijnheilig laten ontruimen. Eind Juni staat er een ontruimingsgolf gepland, en het gekraakte pand op het Koningsplein staat op de lijst. Het is al de tweede keer dat de galerie ontruimd dreigt te worden voor leegstand.

In tijden van hoge huurprijzen en een gebrek aan laagdrempelige culturele ruimten biedt galerie Schijnheilig jonge kunstenaars een podium in het hartje van Amsterdam.
Met de geplande ontruiming eind Juni dreigen de kunstenaars hun galerie kwijt te raken en de bewoners hun huis voor leegstand te moeten verlaten. Uit verklaringen van een aantal oud huurders blijkt namelijk dat zij door de eigenaar praktisch zijn gedwongen het huis te verlaten omdat deze concrete verbouwingsplannen zou hebben. De eigenaar bleek echter geenszins aanstalten te hebben gemaakt om de benodigde (bouw)vergunningen aan te vragen. Het pand dreigt wederom leeg te komen staan.

Het beleid van burgemeester Cohen om niet te ontruimen voor leegstand zou daarom ook voor het Koningsplein moeten gelden.
De studenten zijn hard bezig met het voorbereiden van acties om de gemeente duidelijk te maken dat bij een eventuele ontruiming zowel de kunstenaars als de bewoners hun plek zonder noodzaak kwijt zouden raken.

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Enge mannen voor het pand

Enkele dagen geleden stonden er een paar ongure mannetjes voor het pand. Gewapend met camaras waren de gorilla’s erg opvallend bezig onopvallend te doen.

Een keertje fluiten en zelf wat foto’s maken uit het pand was voldoende om ze betrapt te doen voelen en op te krassen.

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Schijnheilig en Kosmos in het Parool

Schijnheilig te gast bij krakers Koningsplein

Van een verslaggeefster

AMSTERDAM – Kraakkunstruimte Schijnheilig heeft een nieuwe plek gevonden: boven de juwelier van Koningsplein 1. Vrijdagavond wordt de eerste expositie geopend.

Schijnheilig is een verbond van kunstenaars en studenten. Doel is jonge kunstenaars gratis een ruimte te bieden waar ze hun werk kunnen laten zien. Tegelijk strijdt het platform tegen leegstand en willen de studenten tegenwicht bieden aan de consumptiemaatschappij.

De eerste locatie van Schijnheilig was midden in het Amsterdamse shopmekka, op de Heiligeweg. Na een jaar werd die ontruimd.

Na enkele omzwervingen werd Schijnheilig door de mensen die het pand twee weken geleden kraakten, uitgenodigd de eerste verdieping te vullen.

De toegang is gratis, het touwtje van de bel hangt uit de brievenbus.

© Het Parool, 08-05-2007

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Buurtbrief

Amsterdam, zondag 22 april 2007

Beste Buurtbewoners,

Vandaag hebben wij, 10 studenten en werkende jongeren, de bovenetages van Koningsplein 1 gekraakt. Door de lange wachtlijsten hebben wij geen uitzicht op woonruimte.

“Het tekort aan studentenwoningen in Amsterdam wordt geschat op ongeveer 7.600 en de verwachting is dat de vraag naar woningen zal stijgen”
(www.woonbond.nl, 13 februari 2007).

“In de kalverstraat en omringende steegjes staan minstens 227 etages leeg”
(Intermediair, 22 april 2006).

Door de deze kraak hopen wij voorlopig van woonruimte te zijn voorzien, zodat wij allen een plek hebben om te studeren en te wonen. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons deze per e-mail sturen. Wij zullen binnenkort openhuis houden voor de buurt zodat u met ons kennis kan maken.

Met vriendelijke groet,

De bewoners van Koningsplein 1
bewonerskoningsplein@gmail.com

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Kosmos Online

Welkom op de Kosmos website. Op deze website zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de Kosmos.

Groetjes van de Bewoners van Koningsplein 1 en 3

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized